Научни колекции, съхранявани в НПМ-БАН

Научните колекции с биологични и минералогични образци, съхранявани в Националния природонаучен музей - БАН са най-представителните на Балканския полуостров. Наброяват към милион и половина екземпляра и непрекъснато се обогатяват. Включват над 460 вида бозайници и над 1990 вида птици. Колекцията от влечуги и земноводни е една от богатите в Европа. Насекомите наброяват около 480 000 екземпляра, над 300 000 са и останалите безгръбначни животни. В музея се съхраняват около една четвърт от минералните видове в света. Запазени са и повече от 30 000 образци от фосилни безгръбначни. Особено богата е колекцията от пещерна фауна от България и други страни, в която много от видовете не са представени в нито един друг музей в света. Стотици типусни екземпляри, по които са описани нови за науката видове безгръбначни животни, са обект на международен интерес. Обогатяването на колекциите се извършва чрез събирателска дейност в страната, експедиции или индивидуални пътувания в чужбина, обмен със сродни институции в чужбина, дарения, купуване на частни колекции, предаване на конфискувани от митниците и органите на реда колекции или отделни екземпляри. Палеонтологичният филиал в Асеновград съхранява около 30 000 фосилни кости от миоценски бозайници, населявали нашите земи.