Събития

Семинар на тема "Състояние и перспективи на дигитализацията на биологични колекции в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН и Националния природонаучен музей - БАН" по проект „Надграждане на научната инфраструктура: Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo-... Виж повече ...

Първа кръгла маса по проект „Надграждане на научната инфраструктура: Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo-BG): Етап 1 (2020–2023)" на тема "Дълготрайно съхранение на биологични образци” се проведе на 03.06.2021 г. в зала „Марин Дринов“ на Българска академия на науките, ул. „... Виж повече ...