Управление на проекта
Изпълнителен съвет (ИС)

Изпълнителен съвет (ИС) - отговаря за съгласуването на оперативните дейности и за контрола върху качеството на предприетите дейности. Проектът се състои от пет основни работни пакета (РП). За всеки работен пакет е определен ръководител на РП, който да гарантира успешното разпределение на ресурси и осъществяване на планираните задачи от РП.

Членове на Изпълнителния съвет


Функции на Изпълнителния съвет

  • Изготвяне на годишния план и организация за неговото изпълнение
  • Изготвяне на годишния план за разпределение на бюджета
  • Одобряване на първо ниво на годишните отчети и резултати
  • Постоянно наблюдение и контрол на изпълнението на задачите (време и качество)
  • Постоянно наблюдение и контрол на разпределението на средствата