Управление на проекта
Съвети на работните пакети (СРП)

Съветите на работните пакети (СРП) включват ръководителя на работния пакет и ръководителите на задачи към съответния работен пакет. Всеки РП е структуриран в няколко задачи, които включват допълнителни участници. Изборът на ръководителите на задачите се извършва според дейностите, предвидени във всеки работен пакет.

Функции на СРП: организация и оперативен контрол при изпълнението на задачите

Отговорности на ръководителите на работни пакети:

 • установяват комуникационен поток между работните групи и координатора на проекта
 • осигуряват изпълнението на работния план на съответния РП
 • контролират ръководителите на задачите на съответния РП
 • подпомагат другите ръководители на РП
 • отчитат всички разходи/фактури, направени по време на изпълнението на съответния РП
 • финансов мониторинг по отношение на бюджета, предвиден в съответния РП
 • подготовка на финансов доклад за координатора
 • подготовка на доклади за хода на работата за координатора на проекта

Отговорности на ръководителите на задачи

 • осигуряват комуникация с ръководителя на РП и включените в него участници
 • подпомагат ръководителя на РП, за да се осигури пълното изпълнение на съответната задача
 • редовно подготовят вътрешни доклади за хода на работа по съответната задача за ръководителя на РП и винаги, ако и когато е необходимо