Работна среща на екипа на проекта с представители на заинтересовани страни

На 4 декември 2023, от 15:00 часа, в Националния природонаучен музей при БАН се проведе работна среща на екипа на проекта с представители на изпълнителната власт, академичната общност и на музеите с природонаучни колекции.

Директорите на двата института от консорциума, проф. Павел Стоев, директор на НПМ-БАН и доц. Владимир Влдаимиров, директор на ИБЕИ-БАН приветстваха участниците, а ръководителят на проекта д.б.н. Бойко Георгиев и доц. Борислав Георгиев, заместник-ръководител на проекта направиха презентации за представяне на постигнатия напредък по всички работни пакети на проект „Надграждане на научната инфраструктура „Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo-BG): Етап 1 (2020–2023)”.

В дискусия след презентациите бяха обсъдени въпроси за съвместимостта на различните форми на дигитализация в природонаучните колекции на други музеи, както и възможностите за прилагане на използваната платформа Specify.

Гостите имаха възможност да разгледат изградените хранилища за научни колекции на двата института, както и да се запознаят на място как протича дигитализирането на един екземпляр от ентомологичните колекции.