Проектът DiSSCo беше представен на уебинара „България и иновациите в областта на дигиталното културно и научно наследство“

На 11 май 2021 се проведе научен уебинар "България и иновациите в областта на дигиталното културно и научно наследство", организиран от електронните инфраструктури КЛаДА-БГ, УНИТЕ и проекта DISTILL. Уебинарът събра учени, изследователи и студенти от музеи, библиотечни и архивни институти, които се интересуват от различни аспекти на дигитализацията на културно и природно наследство. Участниците представиха гледните точки на професионалисти от различни сектори, свързани с дигиталното културно и природно наследство. По покана на организаторите проф. Бойко Георгиев (ИБЕИ-БАН), доц. Борислав Георгиев (НПМ-БАН) и Силвия Тошева (НПМ-БАН) взеха участие с презентацията "Digitisation of natural-history collections: DiSSCo-BG" , изнесена от проф. Бойко Георгиев.

По време на уебинара беше представена и книгата „Да отворим GLAM лаборатория“ на издателство "Проф. Марин Дринов" на БАН. Книгата е посветена на създаването на лаборатории в т.нар. GLAM институции от сектора на културното и научно наследство - галерии (galleries), библиотеки (libraries), архиви (archives) и музеи (museums). Лабораториите за иновации в тези институции отговарят на нарастващата нужда от прилагане на интелигентни методи за анализ на големи сбирки от културни и природни обекти и данни. В България има няколко инфраструктури, които подпомагат работата в тази област, вкл. КЛаДА-БГ и УНИТЕ, към които в края на 2021 ще се присъедини и инфраструктурата на проекта DiSSCo.