Свържете се с нас
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
при Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН)
ул. „Майор Юрий Гагарин” № 2, 1113 София
Оператор: 02 871 7195
Администрация: 02 871 9138
Факс: 02 870 5498
E-mail: [email protected]
Web: http://www.iber.bas.bg/
Researchgate
Връзки с обществеността: Елена Семерджиева
Тел: 0886 440 457, E-mail: [email protected]

Национален природонаучен музей
при Българската академия на науките (НПМ-БАН)
бул. Цар Освободител 1, 1000 София
Номератор: 02 988 5116
Администрация: 02 987 4195
Факс: 02 988 2894
E-mail: [email protected]
Web: http://www.nmnhs.com
Researchgate
Връзки с обществеността: Силвия Тошева
Тел: 0879 226 575, E-mail: [email protected]

Проф. Бойко Б. Георгиев (ИБЕИ-БАН)
Координатор на проекта, ръководител на РП 1
Телефон: 02 870 5012
E-mail: [email protected]
Доц. Борислав Георгиев (НПМ-БАН)
Заместник-координатор на проекта, ръководител на РП 3
Телефон: 02 988 5116 (в. 662)
E-mail: [email protected]
Доц. Гергана Василева (ИБЕИ-БАН)
Ръководител на РП 2
Телефон: 0899 445 135
E-mail: [email protected]
Доц. Теодор Денчев (ИБЕИ-БАН)
Ръководител на РП 4
Телефон: 0895 112 379
E-mail: [email protected]
Силвия Тошева (НПМ-БАН)
Ръководител на РП 5
Телефон: 0879 226 575
E-mail: [email protected]
Елена Семерджиева (ИБЕИ-БАН)
Aдминистратор на проекта
Телефон: 0886 440 457
E-mail: [email protected]