Управление на проекта
С цел оптимизация и осъществяване на ефективен контрол при всяка стъпка от работния план, в работните групи е изградена следната йерархична структура на организацията за управление

Координатор и заместник-координатор
Координаторът и заместник-координаторът отговарят за цялостното управление на проекта.

Отговорности на координаторa

 • комуникация с Министерството на образованието и науката
 • комуникация с Централното координационно бюро DiSSCo
 • координация при организирането на редовни срещи по проекта
 • осигуряване на добра комуникация между ръководителите на РП и ръководителите на задачи
 • контрол над поддържането на Е-бюлетина и циркулярния имейл
 • цялостна координация на работния план в съответствие с работния график
 • разпределение на средствата в съответствие с годишния работен план и годишния финансов план
 • цялостен финансов контрол
 • координация на одитиране
 • контролира административната работа и изготвянето на годишни и окончателни отчети

Отговорности на заместник-координатора

 • съдейства на координатора и помага в изпълнението на неговите/нейните задачи
 • изпълнява специфични организационни функции, включително и такива, предвидени за координатора, след писмено разрешение от координатора