Семинар за напредъка при дигитализацията на научните колекции в ИБЕИ-БАН и НПМ-БАН

На 15.11.2023, от 10:00 до 14:30 часа, в зала “Проф. Марин Дринов” на Българската академия на науките се проведе семинар на тема "Състояние и перспективи в дигитализацията на биологични колекции в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН и Националния природонаучен музей - БАН”, организиран в рамките проект “Надграждане на научната инфраструктура "Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo-BG): Етап 1".

Семинарът представи постигнатия напредък при дигитализацията на научните колекции в двете институции, проблемите и перспективите за продължаване на процеса през третата година на проекта.

Всички презентации от семинара са налични в секция „Събития“ в сайта на проекта.